6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine (2iP)

4,998.0517,985.56

6-(?,? – Dimetilalillamino) Purin, genel olarak Z125’in arkasındaki tüm sitokininlerin en güçlü ikinci maddesi olarak kabul edilen adenin bazlı bir sitokindir. Eş anlamlılar: 2iP; N6- [2-İzopentil] Adenin

Stok kodu: D525 Kategoriler: