Kinetin

1,120.5619,861.02

Kinetin keşfedilen ilk sitokindir. Aynı zamanda adenin bazlıdır.
Eşanlamlı: 6-Furfurylaminopurin